Get Adobe Flash player

Terminal kommandon

sudo gedit?:filnamn  Redigera textfil
dpkg -l ?:paket  Hitta paket-version
ps auxww | grep ?:process  Visa information om pågående process
iwconfig  Visa information om trådlösa nätverk
ifconfig -a  Visa status av aktiva gränssnitt
sudo iwlist  Skanna trådlösa nätverk
sudo /etc/init.d/networking restart   Nätverk omstart
uname -a  Vilken kärna kör jag ?
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade    Uppdatera och uppgradera alla paket
sudo apt-get clean  Rensa paket i /var/cache/apt/archives
sudo apt-get autoclean  Rensa obsoleta paket
apt-cache search ?:package    Sök paket-information  (inte installerade)
sudo lshw   Visa hårdvaran
lspci  Visa alla PCI enheter
aplay -l  Visa alla ljudkort och digitala audio enheter
cat ?:path  Läsa en fil & Print to Standard Output
ls ? :path  Visa mapp-innehållet
ls -lSr ?:path  Visa filernas storlek, största sist
mv ?:path  Flytta ( Döpa om ) filer
cp ?:path  Kopiera filer
chown ? ?:owner,group, file  Ändra ägare och / eller grupp av varje given fil
dmesg   Skriv ut kärnan och drivrutin meddelanden
chmod ? ?:permissions, fil  Ändra rättigheter, change mode
locate ?:fil  Hitta filer (updatedb to update DB)
tar -xjf ?:archive.tar  Extrahera alla filer från archive.tar
iostat  CPU och I/O statistik
sudo fdisk -l ?:disk  Visa partitions-tabeller för specifierade enheter
sudo ufw enable  Aktivera netfilter brandvägg
sudo ufw allow ?:port  Öppna a port in netfilter brandvägg
sudo ufw deny ?:port  Stänga port in netfilter brandvägg
netstat   Visa nätverkanslutningar och gränssnitt statistik
dpkg-query -W -f=’${Installed-Size;10}\t${Package}\n’ | sort -k1,1n  Visa alla paket efter storlek
df -h   Filsystem användning av utrymme
sudo updatedb   Uppdatera databasen för locate
history   Kommando historia
sudo ufw disable   Inaktivera netfilter brandvägg
which ?:command  Visa komplett sökväg av kommando
find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F ?:string  Sök alla vanliga filer för ”string” i detta dir
gpg -c ?:file  Kryptera en fil
gpg ?:file.gpg  Dekryptera en fil
tar -czf ?:Destination.tar.gz  Source  Skapa destination från Källa
cat ? ? | sort | uniq > ? :file1, file2, file3  Kombinera, sortera och ta bort dubbletter från 2 filer
mkisofs -V LABEL -r dir | gzip > ?:isoname.iso.gz  Skapa cdrom image (iso) från innehållet i katalogen (pwd)
cdrecord -v dev=/dev/cdrom -audio -pad *.wav   Gör ljud-CD från alla wavs i nuvarande dir (pwd)
tail -f /var/log/messages   Övervaka meddelanden loggfil
apropos ?:command or package  Sök på manualsidan namn och beskrivningar
free -m   Visa RAM användning
lsb_release -a  Vilken Ubuntu-version har jag ?
killall?:Programnamn  Dödar pågående processer
terminalkommandon.pdf (download)

AddThis

Mandela videon

Ladda ner Mandela videon för Mobiltelefonen ubuntu.mp4

Ladda ner Mandela videon för Mobiltelefonen ubuntu.3gp

Showcase videon

ladda ner videon för mobilen

vad är ubuntu

 

augusti 2017
M T O T F L S
« Jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Besök ubuntu.se
Vimeo Video
Svendus Panorama

Nyheter Tips Video Bilder (1)
Nyheter (20)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.