Maleren og billedhuggeren Henning Nielsen  1921 - 1997.

 
Henning Nielsen begyndte allerede som 14-årig en uddannelse som tegner på Kunsthåndværker-
skolen i København. Det skete på foranledning Hjort Hansen Fonden, hvis interesse blev vakt af
et oliebillede, som Henning Nielsen da han var 12 år gammel,
Uddannelsen som tegner sluttede sommeren 1939 Krigen afbrød videre karriere HN var i krigs¬årene beskæftiget som elevatorfører, landmand m.m

HN debuterede 23 år gammel som billedhugger på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) i 1944, og
det blev til en række udstillinger på KE i arene 1945-53 som maler, billedhugger og kunsthåndværker/stoftrykker. HN startede i 1947 sit eget kattuntrykkeri, som var hans levevej indtil 1954
HN var medstifter af "Linien II" i 1947. Men udviklingen i gruppen gik mod en afstandtagen til især Copra, og dette huede ikke HN, som satte pris på bredde i dansk kunst, HN udstillede derefter i
sammenslutningen "Kilen", på "Den Frie" i årene 1949-53 i 1954, HN udstillede
derfor separat på Trefoldigheden. I denne periode startede HN ny virksomhed som silketrykker-
serigraf, hvor han sammen med malere fra især "Linien samling serigrafier, som blev
udstillet på "Trefoldigheden" under navnet"ung dansk grafik" Silketrykkeriet flyttede et par gange og var HN's levevej indtil 1968.

HN arbejdede i disse år også med andre udtryk - gennem keramik, tegning af mønstre til stoffer og tapeter og andre former for design.
HN udstillede igen sammen med "Linien III" på Charlottenborg 1956. blev en enlig svale, så
HN blev medstifter og navngiver af "Den flexible" i 1964. Dette var dog ikke sagen, så der blev en lang pause, hvor HN solgte sit trykkeri i København (i 1968) og flyttede på landet i et forsamlings¬hus og startede nyt værksted, På dette værksted udviklede han nogle sublime teknikker, som mange kunstnere søgte undervisning i,

HN brød sig meget lidt om, hvad han kaldte "hundeslagsmålet i dansk kunstliv", han foretrak at udföre sine skulpturer og malerier frem for at bruge meget tid på kunstpolitik, mytedannelser m.m. HN blev medlem af BKF, som han fandt var et forum, der forsøgte al synliggøre danske kunstneres problemer,
I 1981 deltog HN i den sidste udstilling "Kontraster", som Billedkunstnernes Forbund arrangerede. I årene derefter udstillede HN separat i forskellige byer og i kunstforeninger i ind- og udland. I 1988 deltog HN i udstillingen "Linien II" på Statens Museum, derefter i Esbjerg Kunstpavillon i 1989.

I 1996 valgte HN igen at være udadvendt med sin kunst - det blev til udstillinger i Slagelse "Den røde tråd", på Knabstrup Kulturfabrik, det var også det år, hvor HN blev valgt som årets kunstner i Vestsjælland i forbindelse med en stor udstilling på Amtsgården i Sorø, hvor HN udstillede en del af sin meget righoldige produktion af skulpturer og malerier.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Henning Nielsen Skulptur