Developer Preview Yosemite

Mac OS X v10.10 Yosemite Preview in VMware 10 for Linux
Arbetsyta 1 001 Yosemite VMware start in Ubuntu 14.04 - Yosemite VMware startar i Ubuntu 14.04  Arbetsyta 1 002 Unlocked Workstation - Upplåst Workstation  Arbetsyta 1 003 Yosemite login - Inloggning i Yosemite  Arbetsyta 1 004 Aplication Uppdate - Programuppdatering  Arbetsyta 1 005 Installing VMware tools via Darwin.iso - Installera VMware tools med Darwin.iso 
Arbetsyta 1 006 Reboot and sharing between desktop function - Starta om och dela mellan skrivborden  Arbetsyta 1 007 Rebooting - Omstart  Arbetsyta 1 008 Draging mounted davin.iso to trash unmounting it - Dra monterad davin.iso till papperskorgen för attavmontera den  Arbetsyta 1 009 Developer preview 6.10 - Utvecklar förhandsvisning 6.10  Arbetsyta 1 010 Developer preview 6.10 start - Utvecklar förhandsgranskning 6.10 start 
Arbetsyta 1 011 Utvecklar förhandsgranskning 6.10 start - Utvecklar förhandsgranskning 6.10 start  Arbetsyta 1 012 System Settings - Systeminställningar  1 Installing Developer preview 5.10 - Installerar Utvecklar förhandsgranskning 5.10  10 Notes - Anteckningar  12 Quick Notes - Snabb Anteckningar 
13 iTunes  14 iTunes  15 Installing Developer preview 6.10 - Installerar Utvecklar förhandsgranskning 6.10  16 Installing - Installerar  17 Reboot - Omstart 
18 Start  19 Login - Inloggning  2 Desktop - Skrivbord  20 Diagnose for developers - Diagnos för utvecklare  21 Home folder - Hemmapp 
22 Close - Stäng av  3  4 System settings 6.10 Systeminställningar i 6.10  5 Desktop - Skrivbord  6 Dark theme - Mörkt tema 
7 Light theme - Ljust tema  8 Mass Rename folders - Mass namn byta på mappar  9 Mass Rename folders - Mass namn byta på mappar  2014-09-21 16-26-01 Safari  2014-09-21 16-26-47 Lunchpad