en blogg om 360 Panorama

små Planets

skapat från 450 Megapixel equirectangular panorama-fil i PTGui 11 beta6 

Original 4,2 gigapixel 65000×65000 (16GB)  anpassas för att 3 gigapixel 55000 x 55000 pixel 2,3 GB 242 TileGroups

Översättning
Senast
jalbum

Värd på one.com
sidor